Generalforsamlingen 2016

Generalforsamlingen 2019

Dirigenten indleder
Formandens beretning
Madudbringning
Generalforsamlingen
Udnævnelse af HGC,s første æresmedlem
Æresdiplom
Der var naturligvis også applaus til den afgående kasserer gennem mange år    Benny Østergaard
Kassererens beretning
HGC,s første æresmedlem:
John Jacobsen
Formand fra 1999 - 2019